Web pro všechny, kteří vědí, že třídit odpad má smysl!

Tříděníodpadu.cz jeweb, jenž má v podtitulu: „Na odpady a životní prostředí s rozumem a humorem.“ A tak by tomu skutečně mělo být. Většina obyvatel České republiky už nějaké povědomí o důležitosti třídění odpadů má. Ve školách je na toto ekologické téma kladen také čím dál větší důraz, a tak již děti prvního stupně ví, do jakého kontejneru patří skleněná láhev a do kterého plastová. Otázkou zůstává, kolik lidí skutečně třídí? Statistika za uplynulý rok říká, že třídí 72℅ Čechů, což nás řadí k té lepší polovině států Evropské unie. To není vskutku špatné, přesto je vždy stále co zlepšovat. A na složitější a komplexnější otázky týkající se tohoto problému naleznete odpovědí a kromě nich řadu dalších zajímavých a užitečných informací na webu tříděníodpadu.cz.

odpadky

Jaké informace web nabízí?
                Menu webu je poměrně bohaté. Pokud si přečtete hned jeho první odkaz, tedy Úvod, zjistíte nejen, jaké neskutečné množství odpadů během roku vyprodukujeme, ale především jaké dopady má tato obrovská produkce odpadů na životní prostředí. A pokud nejste zcela lhostejní k osudu Země, mělo by Vás přečtení úvodu motivovat k získání dalších informací a především k zamyšlení, jak člověk jako jednotlivec může přispět ke změně!

Další položkou menu jsou již samotné Odpady a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií. Věřili byste, že odpady lze rozdělit na více jak 35 druhů? Jako příklad uveďme sklo, plasty, potravinářský odpad, baterie, elektroodpad či dřevo. Ano, i dřevo může být odpadem! Dovedete si představit, že by u každého sídliště bylo 35 různých kontejnerů?

                Nedílnou součástí třídění odpadů je jejich následná Recyklace. Na stránkách naleznete informace o tom, jak se recyklují jednotlivé druhy odpadů. A dozvíte se třeba také, že je pouhým mýtem informace, že když je nějaký materiál (např. papír) recyklovatelný, že se s ním může plýtvat, protože bude dále ekologicky zpracován. Žádnými zdroji bychom plýtvat neměli!

sklo

                Velmi užitečnou a praktickou položkou menu je odkaz: Kam s ním. Zajisté se Vám už doma někdy stalo, že jste při třídění odpadu nebyli jistí, zda jste obal hodili do správného kontejneru. Pod tímto odkazem najdete stručný návod v abecedním pořadí, kam jednotlivé druhy obalů a odpadů patří. Věděli jste, že například časopisy tištěné na křídovém papíře nepatří do kontejneru na papír, ale do směsného odpadu?

CategoriesWeb