Do vězení, nebo uhradit peněžitý trest? Kdy a za jakých podmínek?

O tom, zda v budoucnu udělit peněžitý trest namísto pobytu ve vězení, by měl rozhodnout již samotný výslech podezřelé osoby z trestného činu. Pachatel totiž musí být prověřován nejen z hlediska majetkových poměrů, ale zkoumat by se měl i vztah k osobám blízkým, tedy především k rodině – dětem, rodičům, druhům, družkám, manželům a manželkám.
kovový zámek
Jedním z těch trestných činů, které připadají nejčastěji v úvahu, jsou dopravní nehody z nedbalosti. Jde totiž v tomto případě o trestné činy neúmyslně zaviněné, do střetu se zákonem se tak může dostat každý řidič motorového vozidla, a to poměrně snadno. Soudní praxe ostatně poukazuje každý rok na desítky takových případů lidí, kteří jsou „slušní“ a mají čistý trestní rejstřík. Tehdy by bylo možná vhodnější zavést trest peněžitý, protože odnětím svobody se často delikvent odsunuje na okraj společnosti, nehledě na zpřetrhání vazeb s rodinou a přáteli. Pomohl by kupříkladu i peněžitý trest se zákazem činnosti řízení vozidla na určitou dobu.
policejní pouta

V některých případech je peněžitý trest na místě

Peněžitý trest může efektivně motivovat pachatele k nápravě jeho počínání, a to bez zbytečného pobytu ve věznici. Provinilec může setrvat v prostředí, na které je zvyklý, může i nadále vykonávat zaměstnání a také samozřejmě odpadají náklady na jeho pobyt ve vězení, které hradí stát, potažmo my všichni – daňoví poplatníci. Odborníci tvrdí, že peněžitý trest také dotyčného morálně nedevastuje tak, jako samotný pobyt v nápravném zařízení.
vězeňské připoutání
Peněžitý trest by měl být vyměřen v denní sazbě na přesně stanovený počet dnů. Minimální denní částka trestu by měla být 100 korun a maximální 50 tisíc korun. Nejkratší navrhovaná doba peněžitého trestu je 20 dnů a nejdelší doba 2 roky.
Otázkou ovšem zůstává, jak bude probíhat posuzování vhodnosti peněžitého trestu. Tedy konkrétně, zda peněžitý trest ukládat lidem, kteří na něj mají dostatek prostředků a pro něž nepředstavuje v podstatě žádnou větší újmu, a naopak – zda ukládat trest odnětí svobody těm, kteří nemají v hotovosti potřebnou částku, aby mohli peněžitý trest vyplatit.